To top
4 lip

WIELKA – NIEPOWTARZALNA

Fascynująca, niezwykła historia z życia jednej z najciekawszych i najbardziej skomplikowanych kobiet XX wieku. Jej dzieło życia to uwodzicielski zapach świata, zamknięty w zgrabnym flakonie, który w paryskim towarzystwie wywoływał ekscytację. Symbol kobiecości – ,,Chanel 5”, oraz największej projektantki mody, która wprowadziła na salony ,,małą czarną”.
Wpływ Aubazine na życie Coco Chanel. Biografka projektantki Edmonde Charles-Roux, która jako pierwsza poznała historię samotnego dzieciństwa Gabrielle Bonheur, czyli Coco Chanel, rozważa kwestię Aubazine. To miejsce, gdzie Coco się wychowała i które leżało u postaw jej estetyki – obsesji na punkcie czystości i minimalizmu. Ono właśnie ukształtowało projektowane przez nią sukienki i jej styl życia.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

A fascinating, extraordinary story from the life of one of the most intriguing and complex women of the twentieth century. Her life’s work is the most seductive scent of the world, encapsulated in a shapely bottle, which caused excitement among the Parisian society. A symbol of womanhood – ‚Chanel 5’, and the greatest fashion designer, who introduced the public to the ‚little black dress’. Aubazine’s influence on Coco Chanel’s life The designer’s biographer, Edmonde Charles-Roux, who was the first to learn the story of the lonely childhood of Gabrielle Bonheur – known later as Coco Chanel – ponders the issue of Aubazine. It’s the place where Coco grew up and which lays underneath the very basis of her aesthetic – her obsession with cleanness and minimalism. It was the thing that shaped the dresses she designed, as well as her own life-style.