To top
2 lip

Od Redaktor Naczelnej…


Mimo pięknej, słonecznej, jakże zachęcającej do spacerów pogody to wyjątkowy, trudny, pełen obaw i niepewności czas. Dla mnie to również wspaniały okres – niesamowite, intrygujące pokazy mody – zakończył się właśnie sezon Paris Fashion Week, Milano, New York. Zastanawiałam się, co takiego napisać, aby wyrazić emocje związane z pokazami i emocje dotyczące sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Magia pokazów mody, magia kochanego Paryża spowodowała, że rzeczywiście uległam paryskim modowym pokusom, aby wrócić z wielkim bagażem wrażeń, wiedzy i przekazać je w najbliższym numerze LAMetD…

Despite the beautiful, sunny, strolling-friendly weather, the times we are in are extraordinary, tough, full of fear and insecurities. For me personally, it’s also a wonderful time – the amazing, intriguing fashion shows – the Paris, Milano and New York Fashion Week season has just ended. I was wondering what to write to express the emotions accompanying the shows and the situation we’re currently in. The magic of the fashion shows, the magic of my dear Paris, caused me to fall under the spell of fashion, to come back with a suitcase full of experiences, knowledge to share in the upcoming LAMetD…