To top
14 Lip

Od Redaktor Naczelnej…


Koniec roku, a za chwilę początek nowego – czas podsumowań, refleksji, czego dokonaliśmy, a co jeszcze przed nami… Jubileuszowy numer i urodziny magazynu LaMetD „La Mode et la Diplomatie”, które obchodziliśmy w Paryżu i Warszawie, możemy uznać za udane. To inspiracja do realizacji dalszych planów na 2019 rok. Już z niecierpliwością oczekuję na najbliższy Fashion Week Paris oraz pokazy mody w Mediolanie i Nowym Jorku. W szóstym już wydaniu magazynu „La Mode et la Diplomatie” przedstawiamy ciekawe wywiady z interesującymi ludźmi ze świata kultury, sztuki, dyplomacji, mody i biznesu. Cyklicznie, począwszy od ikony mody, projektantki Coco Chanel, przedstawiamy artykuły: IKONY MODY. W tym numerze zamieszczamy materiał o pierwszym projektancie mody damskiej Charlesie Fredericku Worthcie, działającym w Paryżu twórcy pierwszych pokazów mody, nadają-cym french touch. To właśnie Worth stał się symbolem nowoczesnego Paryża, a Paryż – stolicą elegancji. Pokazujemy również interesujące miejsca, godne zwiedzania w kraju i za granicą. Zachęcam Państwa do lektury i mam nadzieję, że znajdą Państwo, bez względu na wiek i płeć, dużo ciekawych tematów, które staną się inspiracją do zainteresowania się modą. Przecież towarzyszy nam ona na co dzień, czego niekoniecznie jesteśmy świadomi… Życzę miłej lektury

We are nearing the end of the year, and in a moment, the beginning of a new one, it’s time to summarize, reflections, what did we achieve, and what else is ahead of us … The jubilee issue and birthday of the LAMetD La Mode et la Diplomatie magazine, which we celebrated in Paris and Warsaw, can be considered successful. It has been our inspiration for further plans for 2019. I am already looking forward to the next Fashion Week Paris, as well as fashion shows in Milan and New York. In the sixth edition of the La Mode et la Diplomatie magazine we presented interesting interviews with fascinating people from the world of culture, art, diplomacy, fashion and business. Periodically, starting with a fashion icon and designer Coco Chanel, we present a series of articles: FASHION ICONS. In this issue we included content regarding the first women’s fashion designer, Charles Frederic Worth, working in Paris, the creator of the first fashion shows, giving a French touch. It was Worth that became the symbol of modern Paris – while Paris became the capitol of elegance. We also showcased quite interesting places worth visiting in the country and abroad. I hope that the combination of fashion and diplomacy will gain prestige and elegance. While encouraging you to reach for our magazine, regardless of age and sex, I assure You, You will find a lot of interesting topics, that will become an inspiration to take up fashion. After all, fashion accompanies us every day, which we are not necessarily aware of … Have a good read