To top
14 Lip

Od Redaktor Naczelnej…


Jak ten czas szybko mija… To już jesień, czas zadumy, melancholii, tęsknota za pięknymi skąpanymi w słońcu dniami. Ale ta pora roku ma również swoje dobre strony, zwłaszcza że to już mija rok od powstania magazynu „LAMetD – La Mode et la Diplomatie”. Pierwsze urodziny będę obchodzić w Paryżu na Paris Fashion Week. Jak zwykle zaproszona jestem na wspaniałe pokazy przez wyjątkowych projektantów. Za każdym razem przeżywam je inaczej. Czuję się wyjątkowo, zawsze z pewną nadzieją, że wydarzy się coś nowego. Zaproszenie od takich projektantów jak Christophe Guillarmé, Lissi Liu i wielu innych powoduje, że właśnie tam, we Francji, jestem wyróżniona, doceniona. Ten pobyt w Paryżu sprawia, że wracam z bagażem niesamowitych wrażeń i wiedzy, którą potem przekazuję w jesiennym numerze magazynu „LAMetD”.


The time goes by so fast… It is fall already, time of reflection, melancholy and longing for beautiful sunny days. However this time of the year has its advantages, especially that this is already a year since magazine „LAMetD – La Mode et la Diplomatie” came into being.I will celebrate the first birthday in Paris, at Paris Fashion Week. As usually I am invited for amazing fashion shows by exceptional designers. I experience them differently everytime. I feel special and I always hope for something extraordinary to happen. Being invited by designers like Christophe Guillarmé, Lissi Liu and many others, especially there in France, makes me feel very esteemed and appreciated. This trip to Paris helps me collect incredible memories and knowledge that I can share in fall edition of „LAMetD”.