To top
6 lip

Zamek Królewski w Warszawie – Galeria Porcelany

Otwarcie Galerii Porcelany w Zamku królewskim w Warszawie jest wydarzeniem wieńczącym wieloletni wysiłek gromadzenia bogatej i różnorodnej kolekcji, w skład której wchodzą okazy zdobiące niegdyś królewskie i magnackie stoły. Jest także okazją do podkreślenia roli królewskiej kolekcji porcelany jako ważnego elementu dziedzictwa narodowego – mówi prof. Wojciech Fałkowski, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

The opening of the Porcelain Gallery at The royal casTle in Warsaw is an event which consummates the years-long efforts of gathering a rich and various collection, which consists of objects once decorating royal and aristocratic tables. it is also an opportunity to highlight the role of the royal porcelain collection as an important part of the national heritage – says Professor Wojciech Fałkowski, the Director of Warsaw’s royal castle.