To top
6 lip

23. gala konkursu ,,Sukces Roku 2023 w Ochronie Zdrowia”

31 stycznia na Zamku Królewskim już po raz 23. Wydawnictwo Termedia oraz redakcje „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”, organizatorzy konkursu „Sukces Roku 2023 w Ochronie Zdrowia”, wręczyli nagrody, tytuły i dyplomy Lidera Medycyny 2023 osobom i podmiotom szczególnie wyróżniającym się w polskiej medycynie. Osobowością Roku 2023 w Ochronie Zdrowia został Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Menedżerem Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne została Izabela Marcewicz-Jendrysik, prezes zarządu Warszawskiego Cen-
trum Opieki Medycznej „Kopernik”, a Menedżerem Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne Rafał Olejnik, prezes zarządu Kliniki Nova sp. z o.o.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On January 31st, at the Royal Castle, Termedia, along with Menadżer Zdrowia and Kurier Medyczny’s Editorial Offices, the organisers of the ‚Healthcare Success of 2023’, decorated those who stood out the most in Polish medicine with awards, titles and diplomas of the Leader of Medicine 2023. The Healthcare Personality of 2023 title was awarded to Łukasz Jankowski, the President of the Supreme Medical Chamber. The Healthcare Manager of 2023 – Public Institutions, was given to Izabela Marcewicz-Jendrysik, Chairwoman of the Board at Warsaw’s Medical Healthcare Centre ‚Kopernik’, and the parallel title for Private Institutions went to Rafał Olejnik, Chairman of the board at Klinika Nova sp. z o.o.