To top
6 lip

GALA III Kongresu Bezpieczeństwa Biznesu

W marcu w Ośrodku Szkoleniowo-Sportowym w Spale odbył się kongres zwieńczony patriotyczną galą 25. rocznicy członkostwa Polski w NATO, 20. rocznicy członkostwa w UE i 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Podczas tego wyjątkowego wieczoru zostały wręczone nagrody: Panteon, Pierścień Patrioty, Pierścień Niepodległości, Akty Powołania, Lider Bezpieczeństwa Biznesu oraz Szabla Oficerska, ludziom z dziedziny kultury, sztuki, nauki, biznesu, publicystyki i medycyny. Wśród nagrodzonych znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Andrzej Fall, honorowy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej Tadeusz Kaczor, prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. dr hab. Andrzej Dragan, wicepremier Janusz Piechociński, prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. Barbara Lubas, podsekretarz stanu MON Stanisław Wziątek, aktor Olgierd Łukasiewicz, aktorka Hanna Brulińska, dr Jan Sarna. Nagrodzeni zostali również dziennikarze: Agnieszka Mosór-Kozłowska, Halina Rostkowska-Niemczyk – redaktor naczelna magazynu LAMetD „La Mode et la Diplomatie”, Szymon Krawiec – redaktor „Wprost”, Piotr Maślak – Tok FM, Mateusz Lachowski oraz wielu innych zacnych ludzi. Muzyczna oprawa to znakomity Zespół Artystyczny DRAGON, który został również nagrodzony. Galę poprowadziła w profesjonalny sposób Ewa Lubert. Wielkie podziękowania na ręce organizatora tego kongresu oraz gali Pana Tadeusza Koczkowskiego – KSOIN.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

In March, at the Training and Sports Center in Spała, a Congress ending with a patriotic gala was held, in honor of the 25th anniversary of Poland joining the NATO, the 20th anniversary of joining the EU and the 80th anniversary of the Warsaw Uprising. During this special evening, the following awards were handed out: the Pantheon award, the Patriot’s Ring, the Independence Ring, The Act of Appointment, the Leader in Business Security award and the Officer’s Sabre. They were awarded to the people of culture, art, science, business, publishing and medicine. Among the laureates were: PhD M.D. Andrzej Fall, the Honorary Consul General of the Hungarian Republic Tadeusz Kaczor,, PhD Wawrzyniec Konarski, PhD Andrzej Dragan, Deputy Prime Minister Janusz Piechociński, PhD Engineer Marta Kasior-Kazberuk, Professor Barbara Lubas, MON’s Undersecretary of State Stanisław Wziątek, actor Olgierd Łukaszewicz, actress Hanna Brulińska, M.D. Jan Sarna. Going home with an award were also the journalists: Agnieszka Masór-Kozłowska, Halina Rostkowska-Niemczyk – the Editor in Chief od the LAMetD ‚La Mode et la Diplomatie’ magazine, Szymon Krawiec – Editor of ‚Wprost’, Piotr Maślak – Tok FM, Mateusz Lachowski, and many more honourable people. We’d like to give a big ‚thank you’ to the organizer of the Congress and the Gala, Mr Tadeusz Koczowski – KSOIN.