To top
3 lip

Życie mamy we krwi

W  połowie marca Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizował w ramach cyklu „Życie Mamy we Krwi” kolejną konferencję, poświęconą chorobom hematologicznym. Tym razem przedmiotem dyskusji były dwie rzadkie choroby krwi – amyloidoza i chłoniak z komórek płaszcza. Obie są mało znane zarówno w społeczeństwie, jak i wśród lekarzy. To powoduje duże trudności w ich zdiagnozowaniu…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

In  mid-March, the Journalists’ Club for Promoting Health organised – as a part of the ‚Life – It’s in Our Blood’ cycle – yet another conference, this time focusing on hematological diseases. The subjects of discussion were the two rare blood diseases – amyloidosis and the mantle cell lymphoma. Both are little-known among the society, as well as among doctors. Due to this, they’re difficult to diagnose, meanwhile early-diagnosis is crucial, as was stated 
during the convention by Professor Krzysztof Jamroziak form Warsaw