To top
13 gru

prof Bohdan Boguszewski – ze Lwowa do Wiednia

Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA odnosi sukcesy Symfonię Ignacego Jana Paderewskiego z Lwowską Orkiestrą Filharmonii Narodowej Ukrainy znakomity dyrygent – Bohdan Boguszewski – prof. akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie, Prezes Zarządu, a zarazem Dyrektor Artystyczny PSI Academia – prowadził trzykrotnie: w Berlinie, Szczecinie i we Lwowie. Wszystkie te wykonania były przyjmowane z wielkim entuzjazmem przez zgromadzoną publiczność. Sukces ten skłonił dyrygenta i orkiestrę do nagrania i wydania dzieła na CD oraz w wersji winylowej. W roku 2021 Akademia Fonograficzna nominowała nagranie do najważniejszej polskiej nagrody muzycznej „Fryderyk” w kategorii „album Roku Muzyka symfoniczna”.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

The successes of ACADEMIA, the Pomeranian Instrumentalists’ Society Ignacy Paderewski’s symphony, performed by Lviv’s national Philharmonic orchestra of ukraine, was led by a great conductor – Professor and Phd of the I.J. Paderewski’s Musical Academy in Poznań and the arts academy in szczecin, as well as the Chairman and artistic director od Psi academia – three times: in Berlin, szczecin and Lviv. all of the performances were received with great enthusiasm by the gathered audiences. This success encouraged the conductor and the orchestra to record the piece to Cd and vinyl. in 2021, the academy of Phonography nominated the record for the most important Polish music award, ‚Fryderyk’, in the ‚symphonic album of the Year’ category.