To top
1 gru

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHOPINOWSKI W WARSZAWIE

Zwycięzca XVIII Konkursu chopinowskiego Przesłuchania XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina rozpoczęły się 2 października 2021 roku. Wzięło w nich udział 87 pianistów, reprezentujących 17 krajów. W finałach wystąpiło 12 cenionych artystów. Wraz z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki wykonali oni jeden z dwóch koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina. Dziewięciu uczestników wybrało Koncert e-moll op. 11, trzech – Koncert f-moll op. 21. Przesłuchania zakończyły się 20 października. Siedemnastoosobowe międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń przyznało następujące nagrody…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Winner of the XVIII chopin competition The auditions for the XVIII International Frederic Chopin’s Pianist Competition started on the 2nd of October 2021. 87 pianist representing 17 countries took part. 12 highest ranked, valued pianists went on to perform in the Finals. Accompanied by the National Philharmonic Orchestra led by Andrzej Boreyka, they played one of two Frederic Chopin’s concertos. Nine of the contestants chose Piano Concerto in E minor Op. 11, and the other three chose the F minor Op. 21. The final auditions of the Chopin Competition ended on October 21st. The international jury composed of seventeen judges chaired by Katarzyna Popowa-Zydroń, awarded the contestants with the following prizes.