To top
4 lip

Wybitna Polka we Francji

Wczesne fascynacje artystyczne przesądziły, że wybrałam studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W ten sposób znalazłam się w mieście Tadeusza Kantora – kolejnego twórcy, który wywarł ogromny wpływ na moją aktywność artystyczną. Wszyscy żyli wtedy teatrem, jakby to było koniecznością. Żyliśmy w teatrze i dzięki niemu.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Ludwik Solski’s National Academy of Theatre Arts in Cracow. That’s how I ended up in Tadeusz Kantor’s city – another artist, who greatly impacted my artistic work. Everyone was living and breathing theatre back then, as if it was a necessity. We lived in theatre and thanks to theatre.