To top
31 mar

Uważam, że Polki to piękne, mądre, pełne wdzięku i uroku kobiety…

Z JOLANTĄ BOROWIEC, dyrektorką kanału tematycznego Polsat Café, rozmawiamy o ambitnych planach i sukcesach świadomych swojej wartości kobiet. Jolu, od lat jesteś dyrektorką kanału tematycznego Polsatu. Jak długo to trwa, do kogo kierowany jest ten program? Od prawie dziesięciu lat pochłonięta jestem misją tworzenia telewizji dla pań, które na co dzień tworzą setki małych dzieł sztuki i niewiele osób z ich otoczenia to zauważa. To one, dyktatorki codzienności, trendsetterki życia rodzinnego, projektantki domowego zacisza inspirują mnie do działania. Dla nich wstaję o świcie, parzę kawę i działam, tworzę kanał telewizyjny, w którym wszystkie stajemy się kobietami domowymi i wspólnie budujemy swoje imperium luksusu…

 

With JOLANTA BOROWIEC, the director of the theme tv channel Polsat Cafe, we discuss her ambitious plans and the successes of women that are aware of their value… Jolu, you have been the director of Polsat’s lifestyle channel for years. How long has it been and whom does the channel target?It’s been almost 10 years that I have been absorbed by the mission of creating television for women, who create hundreds of small works of art on a daily basis, and yet who are noticed by few people from their surroundings. They are the dictators of everyday life, the trendsetters of family life, designers of domestic idylls, they inspire me to act. It is for them that I wake up at dawn, I brew my coffee and start to work, to create a TV channel in which we all become homely women and jointly build our empire of luxury…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn