To top
13 gru

Sztuka kochania

Serdecznie gratuluję wspaniałej poezji i pięknych obrazów – powiedział Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego Oddział w Poznaniu, podczas wernisażu „Sztuka kochania – malarstwo Rafała Labijaka wyśpiewane w poezji Dominika Górnego”. Wysłuchaliśmy trzech specjalnie skomponowanych pieśni z muzyką Artura Banaszkiewicza. Prestiż wydarzenia podkreślił fakt, że pieśni, już w chwili ich prawykonania, były również nagrane na płycie dołączonej do książki. Wśród gości honorowych była Halina Rostkowska-Niemczyk, redaktor naczelna „La Mode et La Diplomatie”, które przyjęło patronat medialny.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

I sincerely congratulate wonderful poetry and beautiful pictures” – said Tomasz Łęcki, a Director of National Museum Branch in Poznań during the opening “ The art of lo-
ving – Rafał Lsbijak`s painting sang in poetry of Dominic Górny”. We listened to three songs composed especially by Artur Banaszkiewicz who wrote the music. Prestige of the event was emphasised by the fact that the songs have been recorded on the CD enclosed to the book at the moment of their premiere. Among the guests of honour was Halina Rostkowska – Niemczyk, the editor of “ La Mode et La Diplomatie”, that took a media patronage. Three songs: “ The kingdom of echo”, The Holy Bible opens the window”, “ The east at the west” are sung by Julia Ziembińska (a harp) and Dionizy Wincenty Płaczkowski (tenor voice).The project got an honour patronage of The World Project “ Poetry for the culture of dignity” whose ambassador is among others:one of the members of Croatian and British Royal Family.