To top
6 Kwi

Świat z kobiecym makijażem

Współczesne osiągnięcia naukowe dowodzą, że ludzie dobrze wyglą-dający postrzegają świat inaczej. Z psychologicznego punktu widzenia rzeczywistość jest taka, jaką widzimy. Koncentrujemy się na tym, co pozytywne, poddajemy się optymistycznej filozofii życia, gdzie uroda daje nam pełnię szczęścia.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Modern science achievements prove that good-looking people perceive the world differently. From a psychological point of view the reality is such as how we see it. We focus on what’s positive, we give into the positive philosophy of living, where beauty gives us happiness.