To top
13 gru

Porozmawiajmy…

Wszyscy mówimy, rozmawiamy, dyskutujemy, ale czy słuchamy… czy słyszymy, co mówią inni i czy jest nam dane aktywnie w tym uczestniczyć? W nieustannym szumie komunikacyjnym często się gubimy, zatracamy. A przecież rozmowa jest najbardziej naturalnym i owocnym ćwiczeniem umysłu. Rozmowa to dialog, który wymaga spontaniczności, improwizacji, reakcji na wypowiedzi partnerów, a więc uważności i czujności wobec tego, co inni mówią. Jeśli sprostamy tym wymogom i aktywnie uczestniczymy w rozmowie, to niewątpliwie ćwiczymy nasz umysł – myślimy.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

We are all prone to speaking, talking, discussing, but does the same apply to listening… Do we hear what others have to say and are we actively participating in conversations? Surrounded by the non-stop communication buzz, we often get lost, we disappear. Yet communication is the most natural and effective way to train our brains. Conversation is a dialogue – it requires spontaneity, improvisation, reactions to our partners’ statements, as well as attention and alert towards what others are saying. If we manage to meet these requirements and are actively participating in a conversation, we are, without a doubt, exercising our minds – we’re thinking.