To top
4 lip

POLSKA we FRANCJI

Dyplomata, germanista, były wiceminister spraw wewnętrznych, Ambasador RP w Chorwacji i w Szwecji Wiesław Tarka opowiada o swoim życiu, pracy w dyplomacji i nie tylko. Wiele ról zawodowych, Panie Ambasadorze, w której z nich czuł się Pan najlepiej? Każda z pełnionych przeze mnie misji dostarczała mi wiele satysfakcji. Każda z nich przynosiła nowe doświadczenia i poszerzała wiedzę o świecie i życiu. Praca wykładowcy akademickiego była okazją do obcowania z młodzieżą oraz pielęgnowania zamiłowania, jakim jest nauka języków obcych. Na Uniwersytecie Warszawskim były to niemiecki i szwedzki…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

A diplomat, Germanist, former Home-Secretary, the Ambassador of Poland in Croatia and Sweden, Wiesław Tarka, tells us about his life, working in diplomacy and more. You’ve had many different jobs, Mr. Ambassador, which ones did you feel best at? Each of the missions I’ve accomplished brought me a lot of satisfaction. Each one provided new experiences and broadened my knowledge of the world and life. Working as an academic teacher was an opportunity to engage with the young folk and to cherish my passion for learning foreign languages. In University of Warsaw’s case, it was German and Swedish…