To top
12 paź

Polki to świadome, ambitne, kreatywne, mające swój styl, kobiety…

Z JOLANTĄ BOROWIEC, dyrektorką kanału tematycznego Polsat Cafe, rozmawiamy o sukcesach zawodowych, ambitnych planach i świadomych wartościowych kobietach. Jolu, jesteś dyrektorką kanału tematycznego Polsatu. Czy kierowany jest tylko do kobiet? Polsat Cafe jest stacją kierowaną przede wszystkim do kobiet. Ale oglądają nas też panowie, którzy prawdopodobnie chcą lepiej poznać kobiecą naturę i nasz „babski świat”. Cieszę się, że tematyka naszych programów wzbudza tak szerokie zainteresowanie. W Polsat Cafe dominują piękne kobiety, jesteś tego przykładem. Jak sądzisz, czy zwiększa to oglądalność? Mam nadzieję, że przekłada się to na wyniki oglądalności, aczkolwiek moim zdaniem najważniejsze w programach są emocje i ludzkie historie. Nasze piękne, stylowe i profesjonalne prowadzące są bonusem…


Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

We talk with JOLANTA BOROWIEC – the director of Polsat Café thematic channel about professional success, ambitious plans and conscious valuable women. Jola, you are the director of Polsat thematic channel. Is it directed only at women? Polsat Café is a tv station primarily directed at women. However, our program is also watched by men, who probably want to better explore the feminine nature and our ‘girl’s world’. I’m happy that the theme of our programs enjoys such a big interest. Polsat Café is dominated by beautiful women and you are an example of that. How do you think, does that increase the audience? I hope that this translates into viewership, although in my opinion, emotions and human stories are the most important in programs. Our beautiful, stylish and professional hosts are a bonus…