To top
3 lip

Moja pasja – moje życie

ARTYSTKA WIERZY W PRZYCIĄGAJĄCĄ SIŁĘ WIZUALNEGO POZYTYWNEGO PRZEKAZU Hanna Kłopotowska ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa na łódzkiej ASP w 2015 roku. Tworzy prace malarskie, pracuje również w technice pasteli. Znakiem rozpoznawczym artystki jest wykorzystanie elektryzujących barw i światłocienia barwnego. Prace Hanny Kłopotowskiej to przede wszystkim portrety, w których zobaczyć można autorskie odczyta nie europejskiej i polskiej tradycji portretowej. Artystka brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Blisko współpracuje z licznym gronem kolekcjonerów…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

MAGNETISING POWER OF POSITIVE VISUAL, MESSAGES. Hanna Kłopotowska graduated from the Faculty of Graphics and Painting at the Academy of Fine Arts in Łódź in 2015. She creates paintings, also working in the technique of pastels. The artist’s hallmark is the use of electrifying colours and coloured chiaroscuro. The works of Hanna Kłopotowska are, above all, portraits, in which you can see an original reading of the European and Polish portrait tradition. The artist took part in many group and individual exhibitions. She works closely with a large group of collectors…