To top
18 gru

Mistrz Mowy Polskiej po raz trzeci w Poznaniu!

3 października 2022 roku w Sali pod Iglicą na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXII gala Mistrza Mowy Polskiej. Spośród dziesiątki nominowanych osób jury w składzie: profesorowie: Halina Zgółkowa, Adam Bednarek, Bolesław Faron, oraz Marek Ziółkowski przyznało równorzędne tytuły Mistrza Mowy Polskiej: Marii Szabłowskiej – dziennikarce Polskiego Radia, i dwóm aktorom teatralnym i telewizyjnym – Stanisławowi Brejdygantowi oraz Grzegorzowi Damięckiemu. W głosowaniu publiczności Vox Populi zwyciężył dziennikarz i autor książek – Radosław Kotarski.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On October 3, 2022 the XXII Gala of the Polish Speech Master took place in the Iglica Hall at the International Poznań Fair. Out of dozens of nominated, a jury composed of: Prof.: Halina Zgółkowa, Adam Bednarek, Bolesław Faron, and Marek Ziółkowski awarded the equivalent titles of the Polish Speech Champion: Maria Szabłowska – journalist of Polish Radio and two theater and television actors – Stanisław Brejdygant and Grzegorz Damięcki. The journalist and author of books – Radosław Kotarski, won the Vox Populi Audience Award.