To top
2 gru

Mistrz Mowy Polskiej

20 września wieczorem w Kieleckim Centrum Kultury odbył się finał zmagań o tytuły Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej w XXI edycji tego plebiscytu. Spośród dziesiątki nominowanych osób jury w składzie: Jolanta Tambor, Marzena Marczewska, Halina Zgółkowa, Adam Bednarek, Bolesław Faron oraz Marek Ziółkowski zdecydowało się przyznać równorzędne tytuły Mistrza Mowy Polskiej Agnieszce Kunikowskiej, dziennikarce Polskiego Radia i lektorce, dziennikarzowi i publicyście Jerzemu Kisielewskiemu oraz mecenasowi Edwardowi Rzepce – byłemu posłowi i sędziemu Trybunału Stanu. W głosowaniu publiczności Vox Populi zwyciężyła reprezentująca region świętokrzyski Kama Kaleta-Kępczyńska, tłumaczka języków obcych. Wawrzyn Mowy Polskiej otrzymał Marek Gaszyński – wieloletni dziennikarz i prezenter muzyczny Polskiego Radia, autor uznanych tekstów piosenek (chociażby Sen o Warszawie) i książek o tematyce muzycznej. Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów lat poprzednich, jak co roku zagłosowała na placówkę, mającą niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców polszczyzny. Tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej zdobyło Centrum Edukacji i Kultury „Szklany dom” w Ciekotach, zaś internauci w głosowaniu Vox Populi zdecydowali o zwycięstwie Mateusza Adamczyka, prowadzącego vlog językowy na kanale YouTube.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

In the evening of September 20th in the Kielce Cultural Center, the title of The Master of the Polish Language and Kuźnia Champions of Polish Language of the 21st edition of this plebiscite were chosen. Of the dozens of nominated people Jury composed of: Prof.: Jolanta Tambor, Marzena Marczewska, Halina Zadółkowa, Adam Bednarek, Bolesław Faron, and Marek Ziółkowski decided to grant equivalent titles of the Master of Polish Language to Agnieszka Kunikowska, a journalist of Polish Radio and Lector, a journalist and Publicist – Jerzy Kisielewski, and to Edward Rrzepka – a deputy and judge of the State Court. In the voting of the public vox populi, Kama Kaleta-Kępczyńska a translator of foreign languages won – representing the Świętokrzyski region. The award of “Wawrzyn of Polish Speech” received Marek Gaszyński – a long-term journalist and music presenter of Polish Radio, the author of popular songs („Dream about Warsaw”) and books about music.