To top
13 gru

Medal Senatu RP na srebrny jubileusz…

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego doskonale wypełnia swoją misję, kierując się zasadą, iż praca organiczna stanowi podstawę rozwoju działalności kulturalnej, gospodarczej, edukacyjnej, a także i duchowej polskiego społeczeństwa – słowa te widnieją na medalu Senatu RP, który 26 września na ręce dr. Mariana Króla, Prezydenta THC, wręczył senator Adam Szejnfeld. Wydarzenie odbyło się podczas Wielkiej Gali Koncertowej 25-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a jego muzycznym ukoronowaniem było prawykonanie kantaty Kalejdoskop źródła z muzyką Aliny Kubik i słowami Dominika Górnego.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Hipolit Cegielski’s Society is successfully completing their mission, guided by a premise which states that organic work is the foundation of cultural, economic, educational and spiritual activity of the Polish society – these are the words decoratung the medal of the Polish Republic Senate’s medal, which, on the 26th of September, was given to PhD Marian Król, the President of the HCS, by senator Adam Szenfeld. The event took place during the Grand Concert Gala celebrating the 25th anniversary of the Hipolit Cegielski’s Society and was accompanied by a musical performance of ‚Kalejdoskop źródła’ cantata with music written by Alina Kubik and lyrics by Dominik Górny.