To top
3 lip

Grzeczność w dyplomacji – dyplomacja w grzeczności

Ową grzeczność ograniczam do jednego wymiaru, a mianowicie do języka. Niewątpliwie grzeczność/etykieta/savoir-vivre stanowi składnik kultury zachowań językowych. Tę kulturę wyrażamy słowami i układnością dyplomatyczną, co ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów. To właśnie grzeczność językowa jest wyższą formą ludzkiego zachowania. Uznawana jest ona za pewnego rodzaju ornament, zbytek, luksus – coś, co towarzyszy naszemu codziennemu życiu, co często nazywamy dyplomatycznym sposobem rozwiązywania trudnych problemów…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

I limit the aforementioned courtesy to one aspect – language. Politeness/etiquette/savoir-vivre are all undoubtedly elements of linguistic culture. This culture is expressed with words and diplomatic mannerliness, which facilitates achieving one’s set goals. It’s the linguistic courtesy that’s the greatest form of human behaviour. It’s considered an ornament, remainder, a luxury – something, that’s with us everyday and what we often call solving difficult problems diplomatically…