To top
13 gru

FRANCJIA W POLSCE

Chargée d’affaires a.i. Lucie Stepanyan podjęła w ogrodach ambasady Francji ponad tysiąc gości w ramach wspólnych obchodów Święta Narodowego Francji. Zadanie to zostało jej powierzone w związku z zakończeniem misji przez ambasadora Frédérica Billet. W swoim przemówieniu Chargé d’affaires a.i. przekazała życzenia byłego ambasadora i podkreśliła postępy we francusko-polskich stosunkach dwustronnych w dziedzinie edukacji, wojska, gospodarki, kultury i energetyki jądrowej. Przypomniała kluczową rolę Polski w ramach europejskiej solidarności z Ukrainą

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Chargée d’affaires a.i. Lucie Stepanyan hosted over a thousand guests in the French Embassy’s gardens, in celebration of the National Day of France. It was a task given to her in relation to the finalisation of Ambassador Frédéric Billet’s mission. In her speech, Chargé d’affaires a.i. gave wishes to the former Ambassador and highlighted the developments made in French-Polish relations in regards to education, national security, economy, culture and nuclear energy. She reminded about the key role that Poland plays in the European solidarity with Ukraine and the significance of the French