To top
3 lip

FRANCJA w POLSCE

Ambasada Francji w Polsce. W rezydencji Francji 7 kwietnia Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet wręczył odznaczenie „Merite Agricole” – Order za Zasługi dla Rolnictwa dla osób, które mają wybitne zasługi w tej dziedzinie lub które wyróżniły się w służbie Francji w różnych sektorach rolno-spożywczych. Odznaczenie to przyznawane jest zarówno Francuzom, jak i cudzoziemcom. Od trzydziestu lat ponad sześćdziesięciu uhonorowanych Polaków jest dowodem żywotności naszych więzi i relacji. Pan Ambasador podkreślił, że jest to ważny temat dla naszych krajów, ale też dla Europy, zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i ekonomicznego. Teraz wojna na Ukrainie i Covid-19 przypomniały nam o kluczowej roli bezpieczeństwa żywnościowego na świecie…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

French Embassy in Poland. In the French residence, on the 7th of April, the Ambassador of France in Poland, Frédéric Billet, handed out the „Merite agricole” – an Order for Merits in Agriculture for the people that significantly influenced the branch or whose actions in the agricultural-produce sectors stood out from the rest. The award is given both to French people and foreigners. In the last thirty years over sixty honoured Polish-men serve as evidence of the vivid bonds and relations between our nations. The Ambassador stressed that it’s an important topic for our countries and, furthermore, for Europe, both in the historical sense, as well as in terms of the economy. The current Ukrainian war and the Covid-19 pandemic reminded us of the key role of the global nutritional safety…