To top
14 gru

ETIÉNNE DE PONCINS – AMBASADOR FRANCJI

26 października w eleganckich przestrzeniach Teatru Wielkiego Opery Narodowej odbyła się wielka gala
French Touch, na której mogliśmy podziwiać polskich i francuskich artystów: Patricka Bruela, Zaz, Sarah
Schwab, Darię Marx, Camille i Julie Berthollet, Alicję Szemplińską, Kristiana Ochmana i francuskiego
pisarza Marca Levy’ego, oraz musicale: Je vais t’aimer i Moulin Rouge! Galę otworzył pięknym przemówie-
niem Ambasador Francji w Polsce Étienne de Poncins, a ten wyjątkowy wieczór poprowadził – jak zawsze
profesjonalnie i z wielkim wdziękiem – Tomasz Kammel.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

The French Touch gala took place on the 26th of October, in the elegant halls of Wielki Theatre in Warsaw, allowing us to amaze over Polish and French artists: Patrich Bruel, Raz, Sarah Schwab, Daria Marx, Camille and Julie Berthollet, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman and French writer Marc Levy, as well as ober musicals: Je vais t’aimer and Moulin Rouge! The gala was open with a speech by the French Abassador in Poland, Étienne de Poncins, and the extraordinary evening was hosted – gracefully and professionally as alway – by Tomasz Kammel.