To top
17 gru

21 lat Światowego Dnia POCHP

Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia pod przewodnictwem Pani Jagody Kamińskiej organizuje bardzo często konferencje prasowe na różnego rodzaju tematy zdrowotne. Spotkania te są bardzo edukujące, informujące nas, dziennikarzy, o tym, jak ważne jest zdrowie, aby móc egzystować w społeczeństwie. To bardzo istotne dla każdego z nas: dla dyplomaty, aktora, artysty, modelki, dla przeciętnego obywatela, który potrzebuje w tej kwestii pomocy. Dzięki nabywaniu tych ważnych informacji na konferencjach możemy je przekazać, pisząc rzetelnie i w sposób zrozumiały dla wszystkich, jak dotrzeć do odpowiednich placówek, aby uzyskać pomoc w leczeniu określonych chorób.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

COPD Day Journalist’s Health Promoting Club led by Jagoda Kamińska often organises press conferences focusing on various topics relating to health. These events are very educational, they inform us – journalists – how important health is in order to exist in the society. These informations are key to each one of us: diplomats, actors, artists, models, for the everyday civilian, who might need support in this matter. Through learning about these things at the conferences, we can share this knowledge by clearly and honestly writing about how to get to the right establishment or how to get help in treating particular diseases.