To top
2 gru

ŻOLIBORSKI DOM KULTURY – spełnienie marzeń mieszkańców

Żoliborz jest jedną z najpiękniejszych dzielnic Warszawy. Słynie z niepowtarzalnej atmosfery, którą od pokoleń tworzą jej mieszkańcy. Ta jedna z najmniejszych dzielnic skupia w sobie ogrom historii, kultury, fantastycznej architektury i zieleni. Trudno uwierzyć, że Żoliborz dotychczas pozostawał jedyną dzielnicą w Warszawie, która nie miała domu kultury. Dopiero wysiłki obecnego Zarządu i Rady Dzielnicy oraz bardzo aktywnych mieszkańców Żoliborza, przy nieocenionym wsparciu władz m.st. Warszawy sprawiły, że 14 października 2021 roku Rada m.st. Warszawy powołała uchwałą Żoliborski Dom Kultury. Tymczasowa siedziba mieścić się będzie w lokalu przy ul. Mickiewicza 22 …

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Żoliborz is one of the most beautiful districts of Warsaw. It is famous for its unique atmosphere that has been created by its residents for generations. This one of the smallest districts is full of history, culture, fantastic architecture and greenery. It is hard to believe that Żoliborz has so far been the only district in Warsaw that did not have a center for culture. Only the efforts of the current Board and District Council and very active residents of Żoliborz, with the great support of the authorities of the Capital City of Warsaw meant that on October 14, 2021, the Council of the Capital City of Warsaw adopted the resolution for establishing the Żoliborz Center for Culture. The temporary seat of the Center will be located at Mickiewicza 22