To top
3 lip

TEATR POLSKI

Witold Gombrowicz w 1964 roku zamieszkał wraz ze swą przyszłą żoną – Ritą Labrosse – we Francji, w Vence pod Niceą. Kilka lat później na wakacje do Vence przyjechał Czesław Miłosz z żoną, a niebawem dołączył do nich Zbigniew Herbert. Jak wiadomo, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, a co dopiero kiedy Polaków jest trzech, a każdy z nich to luminarz polskiej literatury XX wieku…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

In 1964, Witold Gombrowicz and his soon-to-be wife – Rita Labrosse, moved to Vence, France, near Nice. A couple years later Czesław Miłosz visited Vence for a holiday with his wife, and soon, Zbigniew Herbert joined them too. As we all know, where there are two Poles, there are three points of view, so one can only imagine what happens when there are three of them – each one a luminary of Polish literature of the 20th century…