To top
3 lip

ŚWIĘTO NARODOWE REPUBLIKI WŁOCH

31 maja w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbyło się wspaniałe wydarzenie: Święto Narodowe Republiki Włoskiej – The National Day of the Italian Republic. Pan Ambasador Luca Franchetti Pardo wraz z małżonką Martą Azevedo Franchetti witał wspaniałych gości ze świata dyplomacji, kultury, sztuki i polityki. Podniosłe przemówienie Pana Ambasadora oraz hymny włoski i polski dały wyraz dobrym relacjom między Polakami a Włochami…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On the 31st of May, at the Warsaw’s Politechnika’s Main Auditorium, an amazing event has been held: the National Day of the Italian Republic. The Ambassador, Luca Franchetti Pardo, along with his wife, Marta Azevedo Franchetti, welcomed the honourable guests from the world of diplomacy, culture, art and politics. The Ambassadors speech followed by the Italian and Polish anthems were a symbol of the good relations between Poland and Italy…