To top
3 lip

Projektantka z wizją artystki

Anna Regimowicz-KorytowskA, absolwentka Akademii sztuk Pięknych na wydziale Architektury wnętrz i wzornictwa w Poznaniu. Jej zdolności, elokwencja, artyzm, zaangażowanie spowodowały, że jej prace były wystawiane m.in. w Tokio, Londynie, Dusseldorfie, Sofii. Zapytana, co robi z nagromadzoną wiedzą, jaką dotychczas nabyła, z dorobkiem, odpowiada: Z ogromną przyjemnością przekazuję swoją wiedzę, doświadczenie studentom, prowadząc jako profesor UAP Pracownię Projektowania Ubioru w rodzimej uczelni…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Anna Regimowicz-Korytkowska, graduate of the Faculty of interior and industrial Design, Academy of Fine Arts in Poznań. Her skills, eloquence, artistic vision and engagement are all qualities that allowed her to present her work in, among others, Tokyo, London, Dusseldorf, Sofia. Asked about what 
she does with the knowledge she’s gathered throughout the years, with her legacy, she answers: It is with great pleasure that I share my knowledge and experience with my students, 
while leading the UAP’s Fashion Design Cathedral at my Alma Mater…