To top
3 lip

PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH JOE BIDEN NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

To była historyczna chwila na Zamku Królewskim w Warszawie – nie jedyna w dziejach, ale z pewnością jedna z ważniejszych ze względu na tragiczny kontekst. Na Dziedzińcu Wielkim przemówił Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Na wstępie nawiązał do słynnych słów Papieża Jana Pawła II, które stały się mottem jego pontyfikatu: Nie lękajcie się. W odniesieniu do trwającej zbrodniczej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wybrzmiały one niezwykle mocno. Prezydent zwrócił się także do samych Ukraińców z jednoznacznym zapewnieniem: Stoimy za wami. Kropka. Przemówienie stanowiło zwieńczenie dwudniowej wizyty prezydenta USA w Polsce. Po przemówieniu Joe Biden spotkał się z Dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojcie-
chem Fałkowskim i wpisał się do księgi pamiątkowej…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

It was a truly historic moment at the Royal Castle in Warsaw – not the first one to occur, but surely one of the most important, due to the tragic context. Joe Biden, the President of the united States of America, has spoken at the Grand Courtyard. He begun with the famous words of Pope John Paul the Second, which were considered the motto of his pontificate: Fear not. Relating to the ongoing Russian invasion of Ukraine, they resonated particularly strongly. The President also addressed the Ukrainians themselves, providing assurance: We stand with you. Period. The speech was the culmination of the USA President’s two-days visit in Poland. After the speech, the President met with the Royal Castle’s Director, Professor Wojciech Fałkowski, and signed the commemorative book…