To top
13 gru

Prawykonanie oklaskiwane na stojąco!

Goście z Paryża, Australii i Chicago, gwiazda Polskiej Opery Królewskiej – Justyna Reczeniedi, śpiewająca poezję Dominika Górnego do muzyki Artura Banaszkiewicza, oraz muzyka świata – tak wybrzmiała gala „Wielkie premiery, słynne szlagiery”, zorganizowana z okazji obchodów 210. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego i 25-lecia działalności Towarzystwa im. H. Cegielskiego, które odbywały się pod patronatem honorowym: Michała Zielińskiego, Wojewody Wielkopolskiego; Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Jana Grabkowskiego, Starosty Powiatu Poznańskiego; Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania; abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski; abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Patronem medial-
nym wydarzenia było czasopismo „La Mode et la Diplomatie”. Gościem honorowym była jego redaktor naczelna – Halina Rostkowska-Niemczyk.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Guests from Paris, Australia and Chicago, diva of the Polish Royal Opera – Justyna Reczeniedi, singing the lyrics by Dominik Górny along with Artur Banaszkiewicz’s music, and music from all around the world – these were the sounds of the ‚Grand premieres, greatest hits’ gala organised in celebration of the 210th anniversary of Hipolit Cegielski’s birthday and the 25th anniversary of H. Cegielski’s Society, which took place under the honorary patronage of: Michał Zieliński, the Voivode of Greater Poland; Marek Woźniak, Greater Poland’s Marshall; Jan Grabkowski, Poznań’s County Governor; Jacek Jaśkowiak, the President of the city of Poznań; Archbishop Wojciech Polak, the Primate of Poland; Archbishop Stanisław Gądecki, the Metropolitan of Poznań. The media patronage over the event was held by the ‚La Mode et la Diplomatie’ magazine, its Editor in Chief, Halina Rostkowska-Niemczyk, being the honorary guest of the gala.