To top
3 lip

Pierścienie i statuetki

27 stycznia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się gala związana z 160. rocznicą powstania styczniowego, w trakcie której uhonorowano wybitne postacie. Pierścień Stulecia Niepodległości RP i Pierścień Patrioty to unikatowe sygnety, którymi honorowane są zasłużone osobistości za istotny wkład dla dobra publicznego, przemian demokratycznych, rozwoju gospodarki, propagowania patriotyzmu, budowania pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny oraz za zasługi na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa kraju…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On January 27th, in the Silesian Library in Katowice, a gala celebrating the 160th anniversary of January Uprising took place, notable figures having been honoured during the event. The 100 Years of Poland’s Independence Ring and The Patriot’s Ring are unique signets rings, which are awarded to outstanding figures for their crucial input in public welfare, democratic transitions, economy development, promoting patriotism, shaping a positive image of our country and merits in national security…