To top
19 paź

Paryż, krok od Nowego Jorku

Z uroczą, zdolną, magiczną aktorką, konferansjerką urodzoną w Paryżu Elisabeth Dudą rozmawiamy o jej bogatym życiu na ekranie, scenie, o mediach oraz jej twórczości pisarskiej…Pochodzenie masz mieszane, polsko-francuskie. Czy czujesz się bardziej Polką czy Francuzką? Często mnie ludzie o to pytają… i prawdopodobnie nigdy nie znajdę odpowiedzi! Mieszkałam, chodziłam do szkoły i studiowałam w Paryżu przez 21 lat. Ale moje korzenie nie są w 100 procentach francuskie, zresztą podobnie jak wielu Paryżan, urodziłam się w tym mieście i zakochałam się w nim. A jak się kocha, to się kocha na zawsze… Każdy może zostać paryżaninem. Bo jak mawiał Sacha Guitry: Bycie Paryżaninem nie polega na tym, żeby urodzić się w Paryżu, lecz odrodzić się w nim. Polska przyniosła mi natomiast coś zupełnie innego. Z początku chciałam dowiedzieć się, kim jestem. Nieco później Polska rozwinęła moje zdolności aktorskie, moją świadomość historyczną i skłonność do obserwacji ludzi, rozwinęła przyjaźnie, dodała skrzydeł. Dziś mieszkam na stałe we Francji, ale wciąż podróżuję pomiędzy Francją a Polską. Potrzebuję tego ruchu. I zawsze będę tęsknić za jednym lub za drugim krajem. Tak to już jest…

 

With a charming, talented, magical actress and compere born in Paris Elisabeth Duda we talk about her fantastic life on screen, scene and in media and her artistic activity…Mixed Polish-French origin, do you feel yourself more Polish or French? People often ask me about it… and probably I will never find the answer! I lived, I attended school and studied in Paris for 21 years. If my roots are not 100% French, like many Parisians, I was born in this city and fell in love with it. And when you love, you love forever… Everyone can become a Parisian. As Sacha Guitry used to say: – Being a Parisian is not about being born in Paris but being reborn in it. Poland brought me something completely different. At first I wanted to find out who I am. Little later, Poland has developed my acting skills, my historical consciousness and ability to observe people, it developed friendships, lifted me up. Today I live permanently in France, But I still travel between France and Poland. I need this action. And I will always miss one or the other country. This is how it is…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn