To top
2 gru

Narodowe Czytanie – Milanówek 2021

4 września mieszkańcy miasta, władze samorządowe oraz wszyscy, którzy kochają literaturę, spotkali się na terenie zielonym za Pomnikiem Bohaterów, by wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Miejska Biblioteka Publiczna poprosiła stowarzyszenie T-Art o włączenie się do Narodowego Czytania. Dzięki temu spod pióra Iwony Dornarowicz wyszedł świetny skrót całego dramatu, przeznaczony do czytania. Aktorzy T-Artu postarali się natomiast o wystawienie „żywych obrazów”, związanych z kolejno przeczytanymi fragmentami. Inscenizacji towarzyszyła przepiękna muzyka, inspirowana modernizmem.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On the 4th of September, the Milanówek’s residents, local authorities and everyone else, who loves literature, gathered at the green area by the Statue of Heroes, in order to collectively read Gabriela Zapolska’s The Morality Of Mrs. Dulska. The Municipal Public Library asked T-Art association to join in on the National Reading. Thus, written by Iwona Downarowicz, a great short version of the whole drama was written by Iwona Downarowicz for the participants of the event to read. T-Art’s actors did an amazing job creating live images illustrating the consecutive fragments of the read out text. The re-enactment was accompanied by beautiful, modernism-inspired music.