To top
2 lip

MOLIER – WIECZYŚCIE AKTUALNY

Z niezwykle zdolnym, prężnym aktorem teatralnym, filmowym, reżyserem, a przede wszystkim dyrektorem Teatru Polskiego, cenionym nie tylko w Polsce, a także za granicą – ANDRZEJEM SEWERYNEM – rozmawiamy o jego miłości i zaangażowaniu w życie teatralne. Pod koniec stycznia Teatr Polski obchodził 109. rocznicę istnienia. Z tej okazji została wystawiona sztuka Don Juan. Spektakl miał także uczcić 400. rocznicę urodzin Moliera. To ważny rok dla Pana jako dyrektora. Co Pan czuje – satysfakcję, radość z sukcesu?…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With the greatly talented, buoyant theatre and film actor, director and, most importantly, with the Director of Polish Theatre, valued both in Poland and abroad – ANDRZEJ SEWERYN – we’touch on his love and engagement in the life of theatre. Nearing the end of January, Polish Theatre celebrated the 109th anniversary of it’s existence. Due to the occasion, Don Juan was put on. The play was also supposed to honor the 400th anniversary of Molier’s birthday. It’s a very important year for You as the Director. What are You feeling – satisfaction, the joy of success?…