To top
3 lip

Julia Tomaszewska SPEŁNIAM SWOJE MARZENIA

Tworzysz wspaniałą, barwną kolekcję, pełną ekspresji, miłości, radości, inspirując wszystkie kobiety. Skąd ten pomysł? Tak jak pięknie zapowiedział mnie podczas Polskiej Akademii Mody pan Dominik Górny, zgodnie z cytatem A.D. Russo: Moda to deklaracja twojej własnej wolności. Zawsze czułam się wolna w ubiorze, kreatywność nie pozwoliła mi poprzestać na sobie i chciałam tą wolnością zarażać wszystkich. Moda nie ma ukrywać emocji, ma je obnażać, a każdy kolor wyraża inną emocję. Barwne kolekcje dają możliwość wyboru koloru wg indywidualnych potrzeb, zgodnie z emocją, nastrojem i potrzebą…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

You’re creating an amazing, colourful collection, full of expression, love, joy, inspiring all women. Where did this idea come from? As Mr. Dominik Górny gracefully announced me at the Polish Fashion Academy, aligning with A.D. Russo’s quote: Fashion is a declaration of one’s independence. I’ve always felt free when dressed up. My creativity wouldn’t allow me to settle on just me though, and so I wanted to plant this seed of freedom in everyone around. Fashion isn’t supposed to veil emotions, it’s goal is to uncover them, and each used colour expresses a different one. Vivid collections give the possibility of choosing a colour according to one’s needs, feelings, mood…