To top
15 paź

Francja w Polsce

Pod takim hasłem z okazji Święta Narodowego Francji 14 lipca Ambasador Francji w Polsce Pierre Levy wygłosił wspaniałe przemówienie. Na wstępie zaznaczył: To wielki zaszczyt dla mnie i dla mojej żony Marie-Spohie, wraz ze współpracownikami, gościć państwa podczas tego wspaniałego święta, które obchodzimy po raz pierwszy wraz z państwem w Warszawie. Pan Ambasador był bardzo wdzięczny za przybycie członków polskiego rządu, parlamentarzystów, dyplomatów, przedstawicieli związków wyznaniowych, środowisk samorządowych i biznesowych, artystów, twórców, dziennikarzy i osobistości, których zgromadziła przyjaźń z Francją…


Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

Under this motto, Pierre Levy, the French Ambassador to Poland, gave a wonderful speech on the 14th of July, the National Day of France. At the beginning of his address he remarked, “It is a great honour for me and my wife Marie-Sophie, as well as our colleagues, to host you during this wonderful feast, which we celebrate with your for our first time in Warsaw’. The Ambassador was very grateful for the attendance of members of the Polish government, members of parliament, diplomats, representatives of religious associations, members of municipal and business circles, artists, writers, journalists and renowned personalities, who gathered here in the name of friendship with France…