To top
6 Kwi

Od kiedy Chiny zaczęły wysyłać pocztę drogą lotniczą?

Inwazja Japonii w 1937 roku bardzo zakłóciła rozwój chińskiej poczty lotniczej. Japończycy zamknęli bowiem dojście do lotniczych biur pocztowych przez Indochiny i Hongkong. między 1942 a 1945 rokiem jedyną możliwością przetransportowania poczty z Chin poza granice był przelot nad Himalajami, a co za tym idzie – ogromne ryzyko!

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

The invasion of japan in 1937 greatly disrupted the development of Chinese air post. The Japanese closed access to air post offices via Indochina and Hong kong. Between 1942 and 1945, the only way to transport correspondence from China outside the borders was to fly over the Himalayas, and thus – a huge risk!