To top
14 gru

Karl Lagerfeld – jak dzięki niemu zmienił się Dom Mody Chanel

N iepowtarzalny, wszechstronny artysta, wirtuoz projektowania – wrażliwy na piękno mija 90. rocznica urodzin Karla Lagerfelda. w 1981 roku, dokładnie dziesięć lat po śmierci swojej wielkiej poprzedniczki, objął kreatywne kierownictwo domu mody chanel. odszedł 19 lutego w 2022 roku, ale zdążył przygotować niezwykły paryski pokaz mody – to był ostatni pokaz karla lagerfelda dla chanel…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

One-of-a-kind, versatile artist, a virtuoso of design – sensitive towards beauty the 90th anniversary of Karl Lagerfeld’s birthday has gone by. in 1981, exactly ten years after the passing of his predecessor, he took the reigns as the creative director of the chanel fashion house. he passed away on the 19th of february 2022, but, before passing, he managed to create on more extraordinary parisian fashion show – the last show from karl lagerfeld at chanel…