To top
7 lip

Adika Collection to rodzinna firma ze stylem, gdzie pasja jest kluczem do sukcesu

Z PAWŁEM PAWLAKIEM, prezesem Zarządu Adika Collection, człowiekiem ambitnym, dążącym do celu, który zachęcił iprzekonał również swoją żonę Beatę do prowadzenia rodzinnej firmy, rozmawiamy odrodze do sukcesu… Co było bodźcem, co skłoniło Pana do założenia firmy Adika? Jaka myśl przewodnia towarzyszyła temu przedsięwzięciu? Zawsze jest ten pierwszy raz, gdy pomyśleliśmy, że to właśnie jest ten moment, kiedy powinniśmy podjąć decyzję. I tak się stało – w 2006 roku firma rozpoczęła swoją działalność…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With PAWEŁ PAWLAK, president of the Management Board of Adika Collection, an ambitious man, striving for a goal that encouraged and convinced his wife Beata to run afamily business, we talked to about the road to success …
What was the incentive that prompted you to start Adika? What was the main idea accompanying this undertaking? There is always that first time when you think it is the moment when you should make a decision. And that is what happened – in 2006 the company started its activity…